Back to search

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BRINGING RELIEF - A NEW VAGUS NERVE STIMULATOR FOR CHRONIC PAIN

Alternative title: Relief: en ny vagusstimulator for kroniske smerter

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Manager:

Project Number:

329734

Project Period:

2021 - 2022

Funding received from:

Organisation:

Location:

Kroniske smerter er uten sidestykke vårt mest kostbare og omfattende helseproblem. Det som gjør dette problemet så stort er mangelen på effektiv behandling for den store massen av smertepasienter. Vi har ut fra erfaringer gjort ved klinisk forskning ved Oslo Universitetssykehus oppdaget en ny måte å behandle kroniske smerter på. Vår oppfinnelse, «The Relief», stimulerer vagusnerven på en innovativ og unik måte slik at oppførselen til kroppens nervesystem motarbeider opprettholdende faktorer i kroniske smerter. Det unike med «The Relief» er at den oppnår dette gjennom å aktivere kroppens egne smertestillende systemer. Det vil kunne gi lindring av smerter uten noen kjente bivirkninger eller risiko for skade. Det aktuelle prosjektet vi har fått støtte til har som hovedmål å utvikle og teste den første prototypen av denne stimulatoren. Andre utfall er å finne riktig form og varighet for stimulering, for å få bekreftet eller avkreftet antakelsene om hvordan og hvorfor «The Relief» virker.

Activity:

FORNY20-FORNY2020