Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØk - støtte til åpen publisering for 2020

Awarded: NOK 18,000

Søknaden gjelder støtte til åpen publisering for 2020. GenØk har som strategi å publiser i åpne tidsskrift.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang