Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Weightless camera ADI/SDK

Awarded: NOK 74,999

Prosjektet omhandler utviklingen av et solid API og SDK til Muybridge's kjerneteknologi for å kunne levere sensorteknologi inn i flere vertikaler, og utnytte potensialet til det fulle. Dette vil åpne opp for en OEM/lisensierings forretningsmodell i enkelte vertikaler som kan sammenlignes med selskaper som ARM, Dolby og Nordic Semiconductor. API og SDK strekker seg i omfang fra generisk sensorkonfigurasjon til avanserte algoritmer for 3D rekonstruksjon, objekt-gjenkjenning og data-komprimering.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa