Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Leverandørkonferanse for fornybar og resirkulert plast

Awarded: NOK 49,999

Leverandørkonferansen for fossil plast arrangeres av ZERO, Statsbygg og Future Built, med økonomisk støtte fra Handelens Miljøfond. For å oppnå hovedmålet og delmålene for arrangementet samler vi leverandører og byggherrer til en felles konferanse rundt temaet. Med denne leverandørkonferansen ønsker vi å vise frem leverandørenes løsninger for offentlige aktører, og la de offentlige aktørene fortelle hvilke krav de har. Vi ønsker med denne konferansen å kickstarte markedet for å ta i bruk resirkulert og fornybar plast i offentlige anskaffelser. Arrangementet er ment for å raskere sette i gang markedet. Økt etterspørsel etter resirkulert og fornybart råstoff er selve motoren for å øke sirkulariteten av plast.

Funding scheme:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Thematic Areas and Topics

BioteknologiMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiDelportefølje Klima og miljøPortefølje Muliggjørende teknologierBioteknologiLandbruksbioteknologiFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelMiljø og naturmangfoldBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriDelportefølje Sirkulær økonomiPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomBransjer og næringerBransjer og næringerSkog og trebrukPortefølje Naturvitenskap og teknologiSirkulær økonomiLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBioøkonomiBransjer og næringerLandbrukPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Energi, transport og lavutslippKlimaPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneLTP2 Bioøkonomi og forvaltningPortefølje Industri og tjenestenæringerBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierFornyelse og innovasjon i offentlig sektorLavutslippLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Klima, polar og miljø