Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Artikkel i ACHILLES prosjektet

Alternative title: Artikkel i ACHILLES prosjektet

Awarded: NOK 11,000

Paper in the ACHILLES project

Det ble publisert en artikkel i tidsskriftet NHESS i 2020, som en del av NFR-prosjektet ACHILLES. Link til artikkel: https://nhess.copernicus.org/articles/20/1847/2020/nhess-20-1847-2020-discussion.html

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang