Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM OA 2021

Awarded: NOK 0.26 mill.

Stimulere til OA-publisering

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang