Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Publiseringsstøtte. Høgskulen i Volda 2020.

Awarded: NOK 23,000

Søknad om støtte til åpen publisering.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang