Back to search

ENERGIX-Stort program energi

MVO Havneelektrifisering

Awarded: NOK 0.17 mill.

Dette prosjektet vil støtte etableringen av et nytt Task/Annex i Hybrid and Electric Vehicle TCP med fokus på havneelektrifisering. Tasken vil samle og dele informasjon fra havneelektrifiseringsprosjekter og "state of the art" teknologier for rene havner med medlemslandene. Dette vil muliggjøre elektrifisering av person- og godstransport både i og rundt havner. Eksperter fra ulike medlemsland vil delta og dele sine erfaringer innen havneelektrifisering, diskutere nødvendige teknologier for nettilkoblede nyttekjøretøy, identifisere systemgrensesnitt og muligheter for nye strategier for elektrifisering av godstransport. Prosjektaktivitetene vil bestå av forberedelse til og deltakelse i to årlige møter, samt utarbeiding av sluttrapport, konferansepresentasjoner og artikler.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi