Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Awarded: NOK 34,000

Søknad om om støtte til å dekke artikkelavgifter for Open Access-artikler fra 2020. CICERO har betalt APC for 5 artikler i 2020.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang