Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Regnskapsåret 2020

Awarded: NOK 0.43 mill.

Støtte til Open Access-artikler for regnskapsåret 2020

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang