Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Trening med høy intensitet: Videreutvikling av trening som medisin og forebygging av livsstilssykdommer

Alternative title: High-intensity training: Training as medicine and prevention of lifestyle diseases

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Manager:

Project Number:

331637

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Organisation:

Well-developed endurance power and muscle strength contributes to a reduced risk of lifestyle diseases, and many diseases occur more frequently in people with reduced endurance or muscle strength. It is established that high intensity training is generally more effective than low and moderate intensity training. Several unique protocols of high-intensity training have previously been compared to moderate training, but not to each other. Furthermore, the current treatment and rehabilitation of patients often mainly consist of training with low and moderate intensity. This PhD project will investigate whether the current rehabilitation in the specialist health service can improve by adding high-intensity training. A group of rehabilitation patients in the specialist health service will be randomly selected for rehabilitation with or without "systematic high-intensity training" instead of the current standard. The findings from this part of the PhD project may contribute to increasing the quality of rehabilitation services in both the specialist and municipal health services. Furthermore, this PhD project will investigate how three different popular high-intensity interval training protocols affect the most important physical factors for health and performance and compare these protocols with each other. These protocols will be compared in a group of healthy young women and men, because some of the protocols are very unpleasant and should therefore be compared in healthy people as a beginning. The results from this part of the PhD project can be used to assess which intensity of endurance training that should be recommended for the public and for health care services. Furthermore, the results will help decide whether some of these very uncomfortable exercise protocols may have potential to be included in health care research.

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om spesifikk sirkulasjonstrening som grunnlag for behandling i helsevesenet. Studie I: Effektiv utholdenhets- og styrketrening for pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Målet er å undersøke om høyintensiv trening fungerer like godt for pasienter med muskel og skjelettsykdom (MSD) som det gjør i laboratorieforsøk for andre pasientgrupper. Pasienter som deltar på rehabilitering i spesialisthelsetjenesten vil randomiseres i to grupper; en gruppe som følger treningsmetodene i rehabiliteringsforløpet (kontrollgruppe), og en gruppe som erstatter denne treningen med høyintensiv trening (TG). Studie II: Hva er mest effektivt av HIIT og SIT for å bedre V? O2max for unge, friske menn? Vi ønsker å sammenligne effekten HIIT og SIT har på helserelaterte fysiologiske faktorer. Det mangler forskning som sammenligner disse treningsmetodene, og det er helt avgjørende å undersøke om SIT kan være like effektivt eller mer effektivt enn HIIT før man gjennomfører studier med SIT for pasientpopulasjoner. Studie III: Hva er mest effektivt av HIIT og SIT for å bedre V? O2max for unge, friske kvinner? Denne studien vil følge samme metode som studie II, men deltakerne vil være kvinner. På bakgrunn av biologiske forskjeller kan man spekulere i om effekten er annerledes mellom kjønnene, da kvinner i gjennomsnitt har lavere V? O2max (Edvardsen et al., 2013). Årsaken til at kvinner har lavere V? O2max (absolutt og relativt til kroppsmasse) stammer i stor grad fra sirkulasjonssystemet (kroppens evne til å transportere oksygen til muskelcellene), i stor grad på grunn av lavere hemoglobinkonsentrasjon og høyere andel kroppsfett (Joyner, 2017). Den sentrale forskningsutfordringen er å klargjøre det fysiologiske skillet mellom de forskjellige tilnærmingene til trening. Potensialet for anvendelsen av forskningsresultatene er stort, både i egen klinikk, formidlet til andre klinikker og internasjonalt mer kunnskapsbasert bruk av trening som medisin.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd