Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Awarded: NOK 0.14 mill.

Refusjon av kostnader med åpen publisering for regnskapsåret 2020 ved Veterinærinstituttet.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang