Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Awarded: NOK 1.5 mill.

Støtte til open publisering.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang