Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte åpen publisering for Sykehuset Innlandet, regnskapsåret 2020

Awarded: NOK 99,000

STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrifter med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access").

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang