Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020 for UiO

Awarded: NOK 1.5 mill.

De siste årene har krav om åpen publisering blitt fremmet fra stadig flere hold. Selv om grønn Open Access (egenarkivering) er minstekrav hos de fleste finansiører, ser vi at forskerne ønsker å publisere åpent med CC-lisens. Det publiseres derfor stadig mer åpent på UiO, og det gjelder også i rene Open Access-tidsskrifter. Det er høye utgifter forbundet med åpen publisering. Tilskudd fra STIM-OA vil sikre fortsatt muligheter for åpen publisering.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang