Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Stimuleringsmidler til Oslo universitetssykehus for publisering 2020

Awarded: NOK 0.71 mill.

Samlesøknad for OUS 2020

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang