Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Next generation Virtual Power Plant

Alternative title: Next generation Virtual Power Plant

Awarded: NOK 6.3 mill.

It has been estimated that EUR 400 billion will need to be invested in Europe’s power grid in the next decade. EUR 14 billion of this will be required in Norway alone. One of the project’s main goals is to reduce this investment requirement, and thereby reduce the grid cost, through more efficient use of the power grid. The project’s name ‘Next Generation Virtual Power Plant’ reflects its objective, which is to develop a platform enabling new resources for energy production and storage, from rooftop solar panels to electric car batteries and hot water tanks, to be brought together in local virtual ‘power plants’. Skagerak Energi has developed several solutions which, individually, contribute to the phasing out of fossil-based energy. Together with Volue and other partners in the project, we will now view all existing and future initiatives as part of an integrated whole. Our systems for smart electric vehicle charging, solar power production, storage, and power trading will be key contributions to the partnership. The green transition challenges traditional grid operations in several ways, including greater fluctuations in supply and demand, as well as increased uncertainty and unpredictability regarding the location of new production and consumption. This makes traditional approaches to planning and operations both complicated for the grid companies and expensive for electricity consumers. “The energy system is the world’s largest and most complex machine. Now, this machine is becoming even more complex due to two trends: more renewable power, with variable output, and more distributed production and storage via a large number of smaller units. If the majority of people are to have stable access to affordable power, we must succeed in coordinating and exploiting these units. The parties see a considerable market potential for the new platform, both in Norway and internationally.

Kraftsystemet i Norge og Europa har tradisjonelt blitt bygget med stor grad av overkapasitet og forutsigbarhet i forbruksutviklingen. Det grønne skiftet utfordrer tradisjonell nettdrift på flere hold med større variasjoner, økt usikkerhet og uforutsigbarhet omkring lokalisering av ny produksjon og nytt forbruk, noe som gjør at den tradisjonelle tilnærmingen for planlegging og drift blir veldig kostbar for sluttkundene. For å lykkes med det grønne skiftet kreves økt fokus på koordinering på tvers av verdikjeden. Samspillet mellom væravhengig fornybar kraft og sluttbrukerfleksibilitet er sentralt i elektrifiseringen av samfunnet. En rekke forskningsprosjekter har pekt på at fleksibilitet må kanaliseres inn til den bruken som har høyest verdi for å utløse verdiskapingspotensialet i dette samspillet, og dette innebærer at følgende forskningsutfordringer må adresseres for å møte fremtiden: • Datadrevne prognoser for pris, kapasitet og tilgjengelighet • Multiperiode optimeringsalgoritmer for lastflytting og utnyttelse av lagringsteknologier • Pris-, risiko- og sannsynlighetsmodeller for de korteste fysiske markedene • Modeller og algoritmer for multimarked nominering/budgivning i day-ahead markeder, intradag, til lokale fleksibilitetsmarkeder og til sentrale regulerings og balansemarkeder • Lastflytbaserte, multiperiode kapasitetsprognoser for distribusjonsnett • Multi-asset modeller og optimeringsalgoritmer for å utnytte samspillet mellom assets • Mekanismer for å skape kobling mellom lokale flaskehalser og kraftmarkedene Dette prosjektet skal implementere resultater fra eksisterende forskningen inn i praktiske løsninger. Videre vil prosjektet bidra til fremste linje av forskningsfronten med: • Algoritmer og modeller for styring av enheter som er fleksible • Modeller for pris og lastprognoser i multimarkeder • Modeller for multimarked optimering og budgiving/markedsklarering

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi