Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2020 - SINTEF AS

Awarded: NOK 69,000

Refusjon av gull Open Access 2020 - SINTEF AS

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang