Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2020 - SINTEF Ocean

Awarded: NOK 4,000

Refusjon av gull Open Access 2020 - SINTEF Ocean

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang