Back to search

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

FangstID - Automatisert og digitalisert ressurskontroll

Alternative title: CatchID - Automated and digitized MCS management

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Number:

331753

Project Period:

2022 - 2025

Location:

Partner countries:

Every year, Norwegian fishing vessels carry out approx. 180 000 landings of fish. In 2021, this amounted to an export value of 35.1 Bn. NOK. Together with the aquaculture industry, this makes the seafood industry Norway’s second largest export industry. The free living marine resources has since the first dry fish was exported more than a thousand years ago granted Norway enormous values every year. This is due to the resources being renewable, but they are not inexhaustible. Therefore, we are dependent on the community’s resources being managed sustainably. The fishing industry has been granted the opportunity to utilize the community’s resources, and harvest them on the community’s behalf. To ensure that the resources are managed sustainably, it’s paramount that the fishermen don’t surpass their allocated quotas, and that they comply by the regulations and report their activity. A governmental appointed committee presented a report (NOU 2019:21) in 2019. The committee was given a mandate to advice how monitor, control and surveillance (MCS) should be arranged in the future, to ensure compliance with the regulations, as well as securing Norwegian seafood continued market access. The main advice was to develop a holistic documentation system, based on automatic collection of data throughout the value chain. If such a system is implemented, it will cover both the authorities need to strengthen MCS, as well as the fishing industry’s need to document that their activity is sustainable and legal, ensuring continued market access. The first step towards creating the such a system, will be to develop new technological solutions, to be implemented on board fishing vessels, automatically registering catches as close to the fishing operation as possible. The aim of CatchID is to contribute to new solutions being developed, tested and commercialized. In time, the new solutions will become an important part of MCS, and contribute to continued market access.

Korrekt registrering av ressursuttaket er et premiss for bærekraftig forvaltning og høsting av fellesskapets viltlevende marine ressurser. Det er også et premiss for like konkurransevilkår mellom nasjoner og mellom de enkelte næringsaktørene. For fiskerikontrollen er utfordringen å sikre et regnskap over ressursuttaket som samsvarer med virkeligheten. Fiskeridirektoratet har etablert et mål om at kvotene i fremtiden skal avregnes fartøyet mens det er på havet, basert på automatisert innsamling av verifiserte data om høstingen. Det vil sikre at kvoteregnskapet blir basert på det som faktisk er høstet, og ikke det som blir omsatt ved landing. Det vil også bidra til å øke etterlevelsen av fiskerilovgivningen. Videre er det et uttalt mål for prosjektet at fisker ved hjelp av nye teknologiske løsninger skal kunne bevege seg bort fra ikke-verifiserbar egenrapportering av fangst, til automatisert registrering av ressursuttaket og direkte kvoteavregning, hvor verifiserbare data overføres til relevante myndigheter i sanntid fra tredjepartsteknologi. Prosjektets hovedmål er å utvikle og implementere teknologiske løsninger tilpasset ulike fartøygrupper som ar begrenset eller ingen behov for menneskelig interaksjon og som sikrer innsamling av etterprøvbare data. Dette skal skje så tett opp mot ressursuttaket som mulig og gi et objektivt regnskap over ressursuttaket.

Funding scheme:

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project