Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av Gull Open Access for 2020 - SINTEF Manufacturing

Awarded: NOK 10,000

SINTEF Manufacturing søker om støtte til refusjon av to publiserte artikler via forskningsrådets utlysning

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang