Back to search

ENERGIX-Stort program energi

FlexOps - Støttesystem for fleksibilitet til bruk i nettdrift

Alternative title: FlexOps - Enabling the use of flexibility in Grid Operations

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Number:

331781

Application Type:

Project Period:

2022 - 2023

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

The project will develop software that enable grid companies to evaluate when, where and for what purpose flexibility is available for use in grid operations. The energy system is facing major changes driven by electrification, connection of new loads and distributed generation all the way down to customer level. For the grid to handle these changes, it is important to make the most efficient use of existing grids. Flexibility from consumption, production and energy storage (e.g. batteries) is an alternative to grid investments. FlexOps will develop a software solution for grid companies that enables flexibility to be used in grid operations. The software is a flexibility module building on the digital twin Kognitwin Grid. Interfaces will also be established between the flexibility module and flexible resources; Pixii energy storage solutions. Project partners are grid companies (Elvia, Mørenett, Tensio), technology suppliers (Pixii), The Norwegian Smartgrid Centre, Kongsberg Digital and SINTEF Energy Research.

Det er store endringer i kraftsystemet, bl.a. på grunn av elektrifisering, tilknytning av nye typer forbruk og mer produksjon helt ned til kundenivå. For at strømnettet skal kunne håndtere disse endringene, er det viktig å utnytte eksisterende nett mest mulig effektivt, hvor fleksibilitet fra forbruk, produksjon og energilager (f.eks. batteri) er et alternativ til nettinvesteringer. I nettet kan ulike typer fleksibilitet være løsninger på ulike typer utfordringer. FlexOps-prosjektet skal utvikle et støttesystem for nettselskaper om muliggjør at fleksibilitet blir tatt i bruk i drift av nettet. Støttesystemet er en fleksibilitetsmodul som bygger på den digitale tvillingen Kognitwin Grid fra Kongsberg Digital. Modulen skal bidra til at nettselskapene skal kunne vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet er tilgjengelig og kan benyttes. Det vil også etableres grensesnitt mellom fleksibilitetsmodul og fleksibel ressurs, et batterisystem fra Pixii. I FlexOps vil modulen bli testet og verifisert for kommersialisering. FlexOps vil dermed bidra til å utvikle norsk næringsliv med produkter med internasjonalt potensial. Prosjektet består av fire faglige delprosjekter (DP), pluss prosjektledelse. DP1 skal etablere beslutningskriterier for å vurdere hvordan fleksibilitet kan brukes som alternativ til nettinvesteringer. I DP2 skal det utvikles programvare for nettselskaper som kan visualisere fleksibilitetsbehov og tilgjengelig fleksibilitet. I DP3 skal ulike virkemidler/avtaler for aktivering av fleksibilitet evalueres opp mot hvordan de passer for å løse ulike nettproblemer (fra DP1). Programvaren utviklet i DP2 skal verifiseres i DP4. Prosjektpartnere er norske nettselskap (Elvia, Mørenett og Tensio), teknologileverandør (Pixii), Det norske smartgridsenter, Kongsberg Digital og SINTEF Energi.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi