Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Utgifter til Open Access-publisering 2020 ved Høyskolen Kristiania

Awarded: NOK 16,000

Høyskolen Kristiania, Ernst G Mortensens Stiftelse, har en ambisjon om å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet i 2030. Viktige elementer i den strategiske satsingen er økt forskningsaktivitet, økt ekstern finansiering og økt vitenskapelig publisering. Både Norges Forskningsråd og EU krever at resultater fra forskningen de finansierer skal gjøres åpent tilgjengelig for alle, og Høyskolen Kristiania har et tilsvarende mål om at all forskning skal publiseres åpent. I 2020 publiserte Høyskolen Kristiania 214 vitenskapelige artikler og både antall artikler og andelen publisert OA er økende fra år til år. Kostnadene til OA dekkes pr idag dels av ansatte's avsatte driftsmidler, eller av midler avsatt på instituttnivå. Refusjonen fra Forskningsrådet skaper økt interesse for OA og vil øke mulighetene for å dekke fremtidige publiseringskostnader. I 2020 ble den største andelen av publiseringskostnadene til gull OA dekket av samarbeidende institusjoner, eller ved at medforfattere har gjort et arbeid for tidsskriftet som har kvalitet til gratis OA-publisering. Noen forskere ved Kristiania jobber som redaktør eller styremedlem for tidsskrift og har derfor ikke hatt kostnader ifm sine publikasjoner. Vi søker hermed om støtte fra Forskningsrådet til å dekke en andel av de påløpte publiseringsutgiftene, for å bruke midlene til å dekke fremtidige kostnader til publisering i Gull Open Access-tidsskrifter.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang