Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet

Alternative title: Zygote - increased research capacity in applied biotechnology and sustainable breeding for the Inland region

Awarded: NOK 27.9 mill.

Project Number:

331878

Project Period:

2022 - 2028

Location:

Partner countries:

The main goal of the project is to create a robust, internationally competitive research and knowledge environment within sustainable breeding and applied biotechnology in the Inland region to give the regional business community access to increased expertise and research capacity. The main goal will be achieved through the following sub-goals: - to elucidate physiological mechanisms for the regulation of gamete production capacity for selection of individuals that are mature for efficient sperm, milt and oocyte production - to establish new methods and tools to characterize ejaculates for the ability to fertilize using new assisted reproductive technologies (ARTs) and traditional processing methods for semen and milt - to generate new knowledge on how to characterize and identify oocytes and embryos for successful embryo transfer and embryo development - to improve existing and develop new preservation methods for gametes and embryos - to publish and communicate scientific results, ensure active participation of all stakeholders, as well as establish an active exchange of expertise and information between the scientific partners and industrial partners The project is organized into four scientific work packages (WPs) as well as two WPs focusing on communication and project management. The WP leaders with associated project groups have started the work. There are representative(s) from all business partners in the WPs and plans for work across the WPs have been drawn up. Two PhD students and one researcher have been employed, and the process of hiring two more researchers is ongoing. The two PhD students have had their projects approved and have been admitted to the PhD program Applied Ecology and Biotechnology. Furthermore, three master's projects are linked to the WPs, as well as an internal postdoc project. A start-up meeting with a workshop was held where all partners were present, and the academic institutions presented their expertise and examples of research relevant to the project. Furthermore, a meeting was held with the industrial partners, where proposals for trials and plans for these were presented. The steering committee has been established and one meeting has been held.

For å besvare klart definerte behov for forskingskompetanse til videre utvikling, verdiskaping og omstilling i det regionale næringslivet søkte Høgskolen i Innlandet om et strategisk Kapasitetsløft-prosjekt innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi, Zygote. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med de regionale bedriftene som er nasjonalt og internasjonalt viktige næringsaktører innen avl på storfe og svin (Geno og Norsvin) samt relativt nyetablerte aktører innen bioteknologi (SpermVital). Videre genererer Klosser Innovasjon kompetanse for en ny næring i Innlandet, røyeoppdrett. Samarbeidet med de akademiske partnerne Oslo universitetssykehus, OsloMet, SimulaMet, SINTEF og Sveriges Landbruksuniversitet vil gi gjensidig gevinst og løft ved å kombinere kompetanse på tvers av arter og disipliner, tilføre Innlandet ny forskningskompetanse og skape innovasjon og avansert forskning regionalt. For å sikre gjensidig informasjonsoverføring mellom forskingsaktører og næringsaktører gjennom hele prosjektperioden vil vi tilrettelegge for rekruttering av nærings PhD-er, benytte gjensidig utveksling av II-stillinger, gi master- og PhD-studenter oppgaver med tema knyttet til prosjektet, etablere næringstilpassede kurs samt mobilisere bedrifter og gründere til forskning og innovasjon via nettverket til NCE Heidner Biocluster og Innlandet fylkeskommune. FoU-aktivitetene i Zygote er definert ut fra bedriftenes behov og tar inn nye aspekter fra forskningsfronten. Tradisjonelle metoder innen fruktbarhetsforskning vil kombineres med ny kunnskap innen xenobiologi, kunstig intelligens og ulike -omics for å gi grunnlag for kunnskapsløft og innovasjon. Prosjektet vil adressere detaljerte problemstillinger innenfor fire faglige tematiske områder: Betydningen av dyrenes fysiologi, pubertet og alder for effektiviteten ved avl; Prediksjon av in vivo fruktbarhet; In vitro fertilisering og vellykket embryoutvikling; Preserveringsteknologier for gameter og embryo.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene