Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Ahus - stimuleringsmidler Open Access regnskapsåret 2020

Awarded: NOK 85,000

Det er et ønske at Ahus skal publisere flere åpne artikler. Stimuleringsmidler vil bidra til dette.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang