Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

2020 APC refusjon

Awarded: NOK 11,000

Prosjektet gir forskerne ved LDH mulighet til å publisere i OA-tidsskrifter som krever APC for å publisere. Dette gjelder ikke hybrid publisering.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project