Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NSE Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Awarded: NOK 17,000

NSE søker herved om midler for å dekke kostnader i samband med publisering av artikler i tidsskrifter med fullverdig åpen tilgang sk. gull open access i 2020. Se liste over publiseringer i vedlegg.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang