Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Energon Arctic Nutrition System - an innovative and sustainable solution for arctic climates

Alternative title: Energon Arktiske Ernæringssystem - en innovativ og bærekraftig løsning for arktisk klima

Awarded: NOK 4.7 mill.

During military operations in the field, the level of activity increases, and thus the soldiers' nutritional needs change. This is especially true during assignments with prolonged physical exertion, and in demanding climatic conditions. Physical activity and external climatic stresses are important for the composition of the diet to avoid reduced physical and mental performance. The Norwegian Defense Research Establishment (FFI) has carried out research projects on human performance in cold weather operations for many years. The surveys show that one of the challenges is to ensure that the soldiers maintain a good enough food and fluid intake during field operations. The main goal of this project is to develop flexible nutritional products specifically adapted to physical activity under Arctic field conditions that appeal to the user and trigger appetite. This meals will help maintain energy balance and a high enough nutrient intake over time for the user. The innovative packaging developed will consist of modular packaging components with environmentally friendly materials that contain special barrier properties, this makes the product a more efficient nutrition system and will increase usability for the end user. The product developed through this project will contribute to sustainable and effective field nutrition used by national and international defense and the civilian sports and outdoor markets. The sector is expected to grow at a CAGR rate of approx. 6.1% from 2020 to 2027 due to growing popularity among young consumers worldwide.

I prosjektet skal det utvikles et nytt konsept for ernæringsmessige sammensetninger. Utvikling av produkter med riktige næringsegenskaper, god funksjonalitet og prosessegenskaper ved produksjon. Utvikle funksjonell, bærekraftig og modulær emballasjeløsning tilpasset produktfunksjon. Teste produkt i felt gjennom et sett med pre og fullskala tester i Forsvaret. For å løse utfordringene i prosjektet vil vi benytte tradisjonell metodikk som litteraturstudier og beregningsmodeller for å definere næringsinnhold og basisresepter, samt identifisere nye ingredienser gjennom prosjektgruppens kunnskapsbase og samarbeid med industripartnere. Emballering er også et viktig aspekt knyttet til prosessoptimalisering. Dette arbeidet skal gi grunnlag for en serie innovative produkter som er spesialtilpasset aktiviteter gjennomført i felt under arktiske kondisjoner. I tillegg vil ulike analysemetoder bli gjennomført for å etterprøve at ønsket kvalitet er oppnådd. Vår produktutviklingsstrategi står sentralt, en kvalitativ forståelse av forbrukernes responser er viktige for å forstå hvilke parametere som øker appetitten samt gjør det lettere for bruker å opprettholde energibalanse under fysisk anstrengelse. For å øke forståelsen rundt dette temaet vil fokusgrupper, fokuspaneler, og personlige intervju bli benyttet. I prosjektet ønsker vi å benytte moderne sensoriske metoder som en viktig del av produktutviklingen. Tester vil bestå av randomisert kontrollert studie for å måle effekten av produkt opp mot dagens standard i det norske Forsvaret. I samarbeid med Hæren er det klargjort et randomisert studie med operasjonsmønster for intervensjons- og kontrollgrupper. Aktivitetsnivå hos den enkelte bruker vil bli kontrollert med estimert aktivitet ved bruk av moderne fysiske og kognitive målinger. Produktet blir verifisert opp mot operative evne etter en fysisk hard krevende vinterøvelse over flere døgn (>11), i arktisk klima.

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri