Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mustad Autoline Technical Ecosystem

Alternative title: Mustad Autoline Teknisk Økosystem

Awarded: NOK 16.0 mill.

30 % of the Earth is covered by dry land, the rest is covered by Mustad. This is an old Mustad slogun refering to Mustads market for hooks and machinery is spread over all the seas of the world, often in areas with no other human activity than fishery. This reflect upon one of the core factors in this project. The digital revolution we have seen in industry, communication and logistics the latter years have sprung out in areas with high population density and advanced infrastructure. When we in this project are to lift out and create the effect of digitization and electrified automation from land to sea, there is enormous potential, but most of what is firmly behind industry 4.0 requires a form of adaptation when it comes to a boat in Antarctica, the Barents Sea or the Okhotsk Sea. Internet bandwidth is low and unstable, all sensors are affected by the fact that the platform is in irregular motion with constant vibration, and it is an extremely wet and corrosive environment with large temperature fluctuations. This project aims to develop new platforms for automation in the fishing fleet Worldwide and contribute to a more sustainable and environmentally friendly harvesting of natural resources, as well as create a more attractive and safer workplace for fishermen who work on the seven seas.

Produksjon av sjømat må i dag og i fremtiden kunne dokumentere bærekraft. Bærekraftig fiskeri innebærer at fangsten ikke skal redusere framtidige generasjoners muligheter til leve av fiskeressursene. Følgelig innebærer bærekraft at fisket både er økologisk, økonomisk og samfunnsmessig forsvarlig, slik den norske havressursloven krever. Fiske med line er både økologisk skånsomt, økonomisk lønnsomt og leverer sjømat av høy kvalitet, samtidig som det er viktig for sysselsetting på land og sjø. Dette prosjektets overordnede idé er å bidra til mer bærekraftig fiskeri gjennom å utvide Mustad Autolines (MA) allerede verdensledende produktlinje for linefiske. Målet er at gjennom modularisering og digitalisering vil produktlinjen videreutvikles fra en kjede med enkeltvirkende maskiner til en synkronisert produktfamilie-plattform som reduserer kostnader og muliggjør tilpasning til ulike flåtegrupper og regionale/nasjonale behov. Plattformen vil støtte innhenting og deling av måledata som kan brukes av kybernetiske tjenester for å optimalisere kjøring av produksjons¬linja ombord i sanntid og tilby beslutningsstøtte for drift og vedlikehold. Disse tjenestene vil redusere kostnader og tidsbruk til vedlikehold, innkjøp og lagerstyring for fiskerne. Samtidig vil MA samle måletidsserier som kan brukes til validering og ytterligere forbedring av design og produksjon av produktfamilien. Et mer effektivt utstyr for linefiske vil kunne forsterke fangstmetodens posisjon i både nåværende og nye flåtegrupper og markedsområder.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena