Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AIM: AI-drevet Multiformatunivers

Alternative title: AIM: AI-driven Multiformat universe

Awarded: NOK 13.0 mill.

AIM – AI-driven Multiformat universe Dyreparken and Qvisten Animation AS join forces with inFuture AS and The University of Agder on an ambitious research project in artificial intelligence. The project AIM – AI-driven Multiformat universe – will research how best to convey new stories across films, series, games and park activities, also known as multiformat universes. Multiformat universes are large stories that unfold across different formats and evolve over time. (Marvel Universe and DC Universe are examples of large multiformat universes.) AIM is supported by the The Research Council of Norway through the IPN-program (Innovation Project for the Industrial Sector), will run for 3 years and has a total project of 30 mnok. The aim of AIM is to engage the audience more actively than today when new stories are created. The project will utilize artificial intelligence and machine learning to better understand the audience and the interaction between different formats. This is currently only done by the largest global players such as Netflix and Disney. The difference is that the streaming companies have access to vast amounts of data, that are unavailable to others. The project must therefore collect, combine, and analyze data across new sources. These sources are currently not combined, and to the extent they are used it is done by separate industries. In addition to Dyreparken and Qvisten Animation the project consists of data scientists from inFuture AS, as well as researchers from Center for Artificial Intelligence Research (CAIR) and The Department of Management at The University of Agder (UiA). The project will also cooperate with The Cultiva Foundation and Visit Sørlandet AS to ensure knowledge transfer with culture and travel companies in Agder.

Prosjektets innovasjonsidé er å forske frem en metode for utvikling av multiformatunivers, som ved hjelp av datadrevet innsikt treffer sitt publikum på tvers av format (eks. filmer, serier, spill), bransjer og univers (store historier som kan vare over tid). Hensikten er å skape en ny hovedinntektsstrømmer for Dyreparken (DP) og Qvisten Animation (QA), i et marked som er i radikal endring nasjonalt og internasjonalt. Øvrige prosjektdeltakere er inFuture som er prosjektleder og vil ha ansvar for å utvikle metode for eksperimentering og brukerdrevet utvikling, UiA-CAIR som er FoU-leverandør og har ansvar for å utvikle en dataarkitektur med nødvendige datakilder, maskinlæring- og analysemetoder, og UiA-SOL som skal forske frem ny innsikt relatert til brukeradferd og hvilke innholdselementer som best kan drive brukeradopsjon av nye multiformatkonsepter. Prosjektet representerer noe nytt i internasjonal sammenheng fordi prosjektet skal utvikle i) en forskningsbasert metode som bygger på ii) datadrevet publikumsinnsikt basert på maskinlæring. Kun de fremste aktørene i verden benytter slike metoder, med Netflix i spissen. Forskjellen er at strømmeaktørene har tilgang på helt andre datastrømmer, som norske aktører er avskåret fra. Prosjektet AIM: AI-drevet Multiformat univers vil derfor fremskaffe, sette sammen og analysere data på tvers av en rekke nye kilder. Dette er kilder som i dag ikke ses i sammenheng, kun delvis anvendes, og da hver for seg og av separate bransjer. I tillegg til at metodeinnovasjon er ny i internasjonal sammenheng, er produktene som skal komme ut av metoden, svært ambisiøse både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena