Back to search

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

"Riserless Coiled tubing" - For riggløs P&A, intervensjon og boring

Alternative title: Riserless Coiled tubing - Rigless P&A

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Number:

332282

Application Type:

Project Period:

2022 - 2022

Organisation:

Location:

The project " " Riserless Coiled tuning - For rigless "P&A", intervention and drilling" is led by TIOS AS, with OKEA, Equionor, ConocoPhilips and Shell International as consortium partners. The project has the ambition of moving P&A operations from rig to vessel, with all the benefits that follows in both an emissions and a cost perspective. The consortium partners are working to find a suitable pilot well for the operation, while TIOS is driving the latest part of the technology and method development in parallel. The project's ambitious goal is that technology and methods are qualified by the end of Q3 and that a pilot has been completed by the end of Q4 2022. Success in the project will result in significant reduction of both emissions and costs related to P&A-operations. Reduction in provisions for costs to P&A is critical in the phase the NCS is in, as this could make marginal fields profitable. There are several marginal fields today that are close to existing oilfields and infrastructure, which in turn means that oil recovery will be able to continue with the low CO2 footprint that NCS is known for.

Tios as (Tidl. Island offshore), har jobbet målrettet i over et tiår med å utvikle nye løsninger som muliggjør bruk av lette intervensjonsfartøy for stadig flere operasjoner offshore. En samlet næring har gjennom Konkraft-rapporten vedtatt et kutt i utslipp på sokkelen på 40% innen 2030, og nær 0 utslipp i 2050. Ved å erstatte et operasjonsdøgn på rigg, med et lettere intervensjonsfartøy, kuttes over 75% av utslippene, gitt at varigheten på operasjonen er den samme fra fartøy som fra rigg. I tillegg jobbes det nå med utvikling av drivstoff (hydrogen og ammoniakk) for fartøy basert på fornybar energi, som frem mot 2050% kan bidra til å nå det langsiktige målet om nært 0 utslipp. I prosjektet vil vi kvalifisere og integrere kritiske systemkomponenter, før pilotering av en P&A operasjon fra et lett brønnintervensjonsfartøy. Å kunne erstatte rigg med fartøy i forbindelse med P&A-operasjoner vil kutte vesentlig i kostnader og utslipp, og støtter samtidig opp om næringens eget initiativ og veikart for riggløs P&A. En nøkkelfaktor for å lykkes utover å erstatte rigg med fartøy, er å optimalisere arbeidsmetoder på fartøyet, slik at operasjonstiden reduseres. Ved et skifte mellom WL og CT operasjoner medgår det idag ca et arbeidsskift (8 timer). Ved suksess i utført pilot, vil vi derfor integrere å teste en ny avhengingsanordning, som har potensial til å kutte denne tiden ned til under 1 time. Kutt av 7 operasjonstimer pr skift på fartøy, betyr en utslippsreduksjon 41 tonn Co2, sammenlignet med utslipp kun forbundet med skiftet mellom CT og WL på rigg.

Funding scheme:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk