Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

PresiSkjell - Sustainable precision harvesting of arctic scallops

Alternative title: PresiSkjell - Bærekraftig presisjonsfiske av haneskjell

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Number:

332286

Project Period:

2022 - 2024

Organisation:

In the research project PresiSkjell, the partners TAU Tech, Scantrol and SINTEF will develop a method for computer-aided precision harvesting of arctic scallops that is sustainable and non-damaging for vulnerable seabed environments. In Norway, arctic scallop dredging has been banned for the last three decades to protect vulnerable arctic marine ecosystems. In the 1980s, the large scallop populations in the Svalbard zone were almost depleted due to overfishing using destructive scallop scraping methods in search of delicate arctic food resources. Almost 30 years after the imposed ban on shell scraping, the scallop population in the Norwegian arctic zone has recovered, and TAU Tech has been given a trial permit for sustainable scallop fishing with their newly developed and gentle harvesting method. This harvesting method does not impact the seabed with heavy equipment, but rather sucks the scallops into a sorting mechanism. In parallel with the testing of this new harvesting method, the partners in PresiSkjell will develop and test a method for computer-aided precision mapping of scallops. This mapping method will be based on advanced computer vision algorithms for determining the presence of scallops from hydroacoustic measurements and high-frequency still images of the seabed. The PresiSkjell method will enable more efficient and profitable scallop harvesting, reduce the number of fishing days required to fill the given quota, and further limit emissions and harmful impacts on vulnerable marine ecosystems. In the future, technology export of this efficient and sustainable harvesting method for benthic food resources can lead to significant value creation and revenues from a large and growing international market for sustainable utilization of marine food resources.

I dette prosjektet vil TAU Tech, Scantrol og SINTEF utvikle en metode for datastyrt presisjonsfiske av haneskjell. Dette muliggjør bærekraftig og skånsom høsting av en uutnyttet marin ressurs i norske farvann, med høy matverdi og stort verdiskapingspotensial. På lang sikt kan eksport av teknologien utviklet i PresiSkjell til et internasjonalt marked kunne gi betydelige inntekter I Norge har haneskjellfiske vært forbudt siden 1992 etter at skjellfeltene ble utsatt for ødeleggende skjellskraping. Nå har bestanden tatt seg opp igjen, og Tau Tech har fått prøvetillatelse til å høste haneskjell med sin nyutviklete og skånsomme fangstmetode, som ikke berører havbunnen, men suger fangsten inn i en sorteringsmekanisme. Parallelt med testingen av denne høstemetoden ønsker selskapet å utvikle en metode for datastyrt presisjonsfiske, for å gjøre fisket mest mulig effektivt og lønnsomt, minimere antall fiskedøgn, og ytterligere begrense utslipp og påvirkning på sårbare marine økosystem. Innovasjonen i PresiSkjell er en metode for automatisk og datadrevet kartlegging av haneskjellforekomst i norske farvann, som skal brukes for å fiske mer effektivt – med lavere utslipp, høy presisjon og med minimal påvirkning på sårbar havbunn. Kartleggingsmetoden baserer seg på avanserte maskinsynsalgoritmer for tolking av skjellforekomst fra hydroakustiske målinger og høyfrekvente stillbilder av havbunnen.

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø