Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SKidx: Platform for classification and characterization of ski properties for cross-country skis

Alternative title: SKidx: Plattform for klassifisering og karakterisering av skiegenskaper til langrennsski

Awarded: NOK 13.9 mill.

When assessing what kind of cross-country ski works best for the individual skier, one usually takes as a starting point the span curve of the skis. Beyond this, the understanding of the characteristics of the skis and its significance in the interaction between the skier and different snow conditions has changed little in the last 25 years. During this period, both skis and skiing technique have changed. Current methodology and technology for measuring the span of the skis has therefore been shown to provide limited knowledge about whether a ski is optimal in relation to the individual skier's characteristics and skills. The project aims to develop new methodology and technology for personalization of cross-country skis. The research will focus on the development of measurement techniques and sensors for better characterization of skis when they are to be selected for the individual skier. The project will also develop a methodology for measuring the ski's response to various snow and ski track conditions, and thus be able to provide information on the optimal binding position to achieve the best possible kick and glide. The project will connect ski data generated in the laboratory with data generated during the use of skis. The research project draws on knowledge generated especially in competition cross-country skiing, but new methodology and technology will benefit both athletes and recreational skiers. It will ensure good skiing for all skiers of all ages; create more justice in the sport of skiing when it comes to access to skis with optimal characteristics; and it will reduce the need for many skis among the individual skier and thus contribute to more sustainable and environmentally focused skiing activities.

Prosjektets mål er en digital plattform for innsamling, prosessering og analyse av data for klassifisering og karakterisering av skiegenskaper til premium langrennsski. Dette vil gi oss mulighet til å tilby en løsning der ulike kundesegmenter som produsent, importør, sportsforretning, teams og lag, og den enkelte skiløper kan identifisere best mulig ski gitt personspesifikke behov og ulike føreforhold. Platformen muliggjør et paradigmeskifte i identifisering og anvendelse av langrennsski. Det unike ligger i kombinasjonen av å koble og analysere skidata generert i laboratorium og data generert under bruk av ski. Vi vil utføre forskning for å utvikle avanserte sensorer og måleteknikker for registrering av fysiske parametere i langrennsski, som vil muliggjøre en fullstendig modellering av hvordan skiene oppfører seg under varierende bruk. Samtidig vil vi utføre forskning på hvilke parametere og sensorer som er avgjørende for en forståelse av skiens respons på ulike fører for å kunne avdekke til enhver tid optimal posisjon for skibindingen. Videre vil vi forske på et analyseverktøy bestående av algoritmer, dataintegrasjonen og database for å kunne gi ulike brukergrupper ønsket informasjon, f.eks.om skiens karakteristikk og optimal bindingsposisjon.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena