Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Counter Drone Event 2021

Awarded: NOK 99,999

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Uønskede hendelser ved bruk av droner skader ikke bare droneindustrien ved at eksempelvis flyplasser og andre områder med kristisk infrastruktur blir stengt ned. Det reduserer også muligheten for dronebransjen til å ta i bruk luftrom og utføre samfunnsoppdrag som i dag kan utføres raskere, rimeligere og sikrere ved bruk av droner. I tillegg kommer gevinsten ved å dele og digitalisere data mellom sluttbrukere. Dronebransjen står i en situasjon hvor man på den ene siden jobber aktivt og målrettet for å øke bruken, samtidig er det et stort næringspotensiale i utvikle teknologi som kan detektere og avverge droneoperasjoner. På dene ene siden begrenses altså bruken som følge av at man ikke vet hvem som flyr dronen, eller hvor piloten befinner seg. Dette reduserer flere steder, eksempelvis i og rundt Oslo, flyplasser og kritisk infrastruktur som samferdsel/telekom/olje- og gassindustrien selve bruken av droner. Årsaken er at man ikke har tilstrekkelig kunnskap til å skille "gode" fra "onde" droner og dermed legger man ned forbud fordi man ikke har teknologi og erfaring til å skille brukene. Gjennom et flere årig samarbeid har UASN jobbet med Interpol, Politidirektoratet, Avinor og Norce for å bedre kunnskap og også sørge for at man kan etablere møteplasser hvor drone-utfordringen kan diskuteres og man sammen kan finne løsninger. Gjennom et møtepunkt med verdens ledende eksperter på områder skal man i uke 39 teste ut anti-drone systemer og finne ut hva som er beste praksis for å begrense uønsket dronebruk og løse bremseklossene for videre teknologisk utvikling av systemer som bidrar til sikker dronebruk.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon