Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

14th International Conference on Paleoceanography

Alternative title: 14. Internasjonale Paleoseanografi Konferanse

Awarded: NOK 99,999

The International Conference on Paleoceanography (ICP) will be organised in Bergen from Aug 29th to September 2nd, 2022. Every three years since 1983, the paleoceanographic community has come together at different venues to share new data and discoveries. In 2022 the conference will be arranged in a Nordic country for the first time, awarded in competition with other venues, an acknowledgement of the large world-class paleoceanography research community in Bergen. Paleoceanography is the study of the oceans as they were in the past, from a few hundred years to millions of years ago, with the aim to improve our understanding of the Earth's climate history. It is and has been an important part of the knowledge base for all reports from the International Panel for Climate Change (IPCC). ICP is a flagship event for the paleoceanographic research community, and plays a central role in the professional development of the field. Selected invited lectures where groundbreaking ideas are presented, are combined with equally vibrant poster sessions where both young and established researchers present and discuss the latest findings. The unique structure of ICP contributes greatly to professional development and networking of both early career and senior scientists. ICP14 will provide an opportunity for a new generation of Norwegian researchers to be involved in international top research and develop a strong professional network. With a variety of dissemination and outreach activities we will ensure that decision-makers, the media and the Norwegian public learn about the importance of understanding climate history, with a particular focus on some of the conference's overarching themes; the carbon cycle, the stability of the climate system, climate sensitivity, tipping points and rapid climate change. With the paleoceanography community in Bergen as organizer, the Norwegian weight in polar research will have a clear international exposure.

Den internasjonale paleoseanografi konferansen (ICP) er ett flaggskipsarrangement for det paleoseanografiske forskningsmiljøet. ICP er en viktig arena og spiller en sentral rolle for den faglige utviklingen av feltet. Utvalgte inviterte foredrag, der nye grensesprengende ideer legges frem, kombineres med et sterkt fokus på poster sesjoner som den arenaen der unge og etablerte forskere legge frem og diskuterer de nyeste resultatene. Det unike oppsettet til ICP bidrar sterkt til faglig utvikling og nettverksbygging. Gjennom foregående konferanser har fagmiljøet brukt ICP som en arena til å etablere en sterk posisjon i klimaforskningsmiljøet. Forståelsen av jordens klimahistorie er og har vært en viktig del av kunnskapsgrunnlag for alle IPCC rapportene. ICP har en sterk tradisjon for sosiale programposter som bidrar til å bygge nettverk på tvers av land og kontinenter. ICP organiseres av fagmiljøet direkte og avholdes hvert tredje år. Bergen har ett stort paleoseanografimiljø i verdensklasse. Det er derfor betimelig at den 14. utgaven av ICP finner sted her. Vi ønsker å manifestere den rollen vårt fagmiljø spiller globalt og å gi inspirasjon til videre faglig utvikling. ICP14 ble tildelt Bergen i sterk konkurranse med villige arrangører fra Europa og Amerika. Det blir første gang ICP arrangeres i Nord Europa og forventes 800 deltakere, hvorav 200 on-line/remote. Vi vil bruke ICP14 til å få yngre norske forskere til å engasjere seg i internasjonal toppforskning og sterke faglige nettverk, noe som kan bidra til suksess i EU-sammenheng og til de neste IPCC-rapportene. Beslutningstakere, media og den norske allmenheten vil bli informert om viktigheten av å forstå klimahistorien, med ett særlig fokus på konferansens overordnede temaer; karbonkretsløpet, stabiliteten til klimasystemet, klimafølsomhet, vippepunkter og raske klimaendringer. Med paleoseanografimiljøet i Bergen som arrangør vil den norske tyngden i polarforskning får en tydelig internasjonal eksponering.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima