Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Utstyrskonsept for batchbasert CO2-transport og injeksjon

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

332563

Project Period:

2021 - 2022

Location:

Utvikler et utstyrskonsept for batchbasert CO2-transport og injeksjon ved skip. Utstyret skal støtte en operasjon hvor en transporterer CO2 på skip, og så med høyest mulig forsvarlige hastighet pumpe CO2 (med riktig trykk og varmekombinasjon) i et offshore reservoar. Dette krever nye sikkerhetsløsninger, ny materialforståelse med nye løsninger på felt som stigebrønn og svivel (det som gjør at skipet kan rotere rundt en brønn).

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa