Back to search

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel glaucoma surgery stent

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

332589

Project Period:

2021 - 2023

Funding received from:

Organisation:

Location:

Glaucoma is an eye disorder that gradually worsens and may cause blindness. Increased pressure in the eye is an important risk factor. The condition is estimated to affect about 57.5 million people globally and is the leading cause of irreversible blindness in the world. In recent years, so-called “minimally invasive glaucoma surgery” (MIGS)-devices have proven effective at reducing the eye pressure. However, they often do not reduce the pressure sufficiently. We have therefore designed a device with multiple channels, hoping to reduce the need for additional surgery and pressure-lowering eye drops. In this project, we verified that our concept is feasible in a model of the eye, and we now proceed to developing a device that can be tested in humans.

Prosjektet har verifisert at det er interesse og behov for vår nye oppfinnelse, og vi vil derfor gå videre med å utvikle og kommersialisere denne. Vi har dokumentert effekten av et stent med flere kanaler in vitro, og publisert disse resultatene. Vi regner det som sannsynlig at vi vil se tilsvarende resultater in vivo når en prototype er utviklet for klinisk testing. Verifisering av biokompatibilitet in vivo kan være tilstrekkelig for å sikre kommersiell utnyttelse (utlisensiering). I motsatt fall er vi forberedt på å gjennomføre en klinisk studie (og etablere oppstartsselskap). Vår oppfinnelse innebærer en forbedring av gjeldende glaukombehandling, som vi forventer vil redusere behovet for nye inngrep i øyet og bruken av trykksenkende legemidler. Forskerne har publisert sine in vitro resultater, og vi forventer nye publikasjoner i forbindelse med preklinisk og klinisk utprøving av en prototype. Ved at den første kliniske studien utføres ved OUS får forskerne og deres kolleger verdifull erfaring med utvikling og testing av medisinsk utstyr til bruk i øyet. Selve utviklingen gir dessuten innsikt i verdikjeder for steril produksjon av medisinske implantater som kan komme til god nytte i fremtidige innovasjonsprosjekter. Vi ser også frem til utvekslinger med regulatoriske myndigheter, som vi regner med vil føre til en godkjenning av et nytt klasse 3 medisinsk utstyr til bruk i øyet. Vi ser for oss to hovedveier for kommersialisering av denne oppfinnelsen: Utlisensiering/salg til en eksisterende markedsaktør, eller opprettelse av et oppstartsselskap som kan stå ansvarlig for klinisk utvikling og markedsføring (inkl. regulatorisk godkjenning). Oppstartsselskapet kan i sin tur enten etablere egen produksjon eller bli solgt til en større, internasjonal aktør for global utrulling av produktet.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020