Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Undersøkelse av effekter på den militære yteevnen ved bruk av et desinfiserende multiprodukt

Alternative title: Effect on military operational capacity by use of a disinfecting multiproduct.

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Number:

332591

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

Can a single antimicrobial product provide the Armed Forces with better field hygiene, a means of rinsing wounds, and of protection against chemical and biological threats (CBRN-protection)? Normally, people associate the Armed Forces with an organization that aims to protect the country from enemy forces from other countries or groups. However, the Armed Forces is involved in another war that continues into peacetime. This is the war against the microbes. This fight is taking place on several levels: • Preventive infection control and hygiene to combat the occurrence of disease-causing microbes and reduce the number of sick soldiers who are not engaged in battle. • Keep wounds clean and fight wound infections. For this purpose the armed forces use bactericidal wound wash. • Protective measures against intentional attack with bioweapons (CBRN protection). To protect themselves against such threats, the Armed Forces uses masks and suits, but also medicines that can reduce the effects of the chemical and biological weapons. The products from SoftOx base their technology on the body's own solution for fighting bacteria and viruses - hypochlorous acid. In combination with acetic acid, you get an antimicrobial agent that is far more effective, than the individual acids alone. This makes it possible to keep the concentrations of the acids in the range that is no-toxic to the body's cells and tissues. SoftOx has developed products for surface disinfection, hand disinfection, wound washing, as well as a medical inhaler for treating respiratory infections. n this project, it will be investigated whether the use of the product in the field can improve field hygiene, and in addition can replace existing products for wound washing. In addition, to investigate whether there are applications of the product within CBRN protection. If so, armed forces can develop products that act as a first-line defense against pandemics and chemical and biological weapons.

SoftOx Solutions AS (SoftOx) er et børsnotert norsk medisinsk teknologiselskap på Euronext Growth-listen på Oslo Børs. De har utviklet en alkoholfri hånd- og overflatedesinfiserende løsning som har fordelaktige og unike egenskaper ift dagens produkter på markedet. Produkter er til salgs på sykehusmarkedet i Norge. Parallelt utvikles teknologien til et effektivt og trygt sårskyll til behandling av akutte sår, som skal forhindre og behandle infeksjoner i sår. Løsningen kan også utvikles for behandling av infeksjoner i luftveiene. SoftOx har inngått et FoU-samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) med sikte på å tilpasse de sivile produktene selskapet utvikler for også å brukes til militære formål. Dette arbeidet vil bl.a. inkluderer tett samarbeid med ulike operative avdelinger i Forsvaret (brukere), Forsvarets sanitær (FSAN), ulike staber, og Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo (gradsgivende institusjon). Forsvaret bruker i dag forskjellige verktøy for å desinfisere hender og overflater. Disse produktene er alkoholbaserte og kan ikke brukes til sårbehandling, er brannfarlige og har HMS advarsler knyttet til seg. Alkohol er også mindre effekt mot virus (f.eks. Norovirus) og sporer enn SoftOx-teknologien. Parallelt sier Forsvaret at de har numerisk forskjellige verktøy i felt for å forebygge og helbrede sår og infeksjoner som har en begrenset effekt i forskjellige temperaturer, årstider og operasjonsområder. I tillegg har væpnede styrker begrenset bredspektret CBRN-tiltak mot ulike biologiske (bakterier og virus) og kjemiske våpen som kan begrense og påvirke operasjonsevnen i ulike operasjonelle scenarier. Studier av bedre og bredere spekter alternativer er derfor berettiget. Prosjektet vil søke å utvikle et trygt og effektivt antimikrobielt multiprodukt innen felthygiene, rengjøring av sår, og som beskyttelse mot biologiske trusler for å styrke soldatenes helse og Forsvarets operasjonelle ytelse.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd