Back to search

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Materials for energy (M4E), Mission Innovation 2.0

Awarded: NOK 0.20 mill.

Materials for Energy (M4E) er en del av Mission Innovation 2.0. Dette er et internasjonalt initiativ for å akselerere utviklingen av nye materialer for energiteknologi. Et sentralt virkemiddel i dette er etablering av Materials Acceleration Platforms (MAPs), som bruker kunstig intelligens, robotikk og automatisering for å fremskynde oppdagelsen av nye materialer og videreutvikling av materialer til bærekraftig energi-formål. Prosjektet er med på å støtte nettverksbygging i Europa og resten av verden gjennom deltagelse i forskjellige møter, workshoper, seminarer, konferanser og andre relevante fora. Initiering av prosjektsøknader er en viktig leveranse.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi