Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan hjelpe studenter til å lykkes med å lære

Alternative title: Helping students learn better with digital tools

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Number:

332965

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

Partner countries:

This project looks at how scaffolds and interventions in digital learning platforms and products can improve student learning and student learning behavior in higher education. The project is expected to generate insights that can be used to improve digital learning platforms as well as traditional and digital learning products.

I følge statistisk sentralbyrå klarer kun halvparten av alle studenter å fullføre studieprogrammer på normert tid. Mer alvorlig er at frafallet, altså studenter som begynner på høyere utdanning men ikke fullfører noen grad i det hele tatt, ligger på om lag 33%. Samtidig endrer samfunnet seg raskere enn noen gang. Teknologiske fremskritt og automatisering gjør at jobber forsvinner og erstattes av nye jobber som krever høyere kompetanse. For at Norge skal kunne verne om velferdsstaten, og fortsette å stå sterkt i møte med økt konkurranse fra andre land, er vi avhengige av å hjelpe flere til å lykkes med høyere utdanning . Prosjektet jobber med denne problemstillingen gjennom å se hvordan man kan bruke mekanismer og intervensjoner i digitale læringsplattformer for å øke studenters læring og gjennomstrømning i høyere utdanning. Prosjektet ventes å gi kunnskap som kan brukes til å forbedre digitale læreplattformer samt tradisjonelle og digitale læremidler. Tidligere forskning viser at lær å lære-intervensjoner kan gi betydelig utslag på studentenes selvregulerte læring, men de fleste studier har vært gjort på fysiske intervensjoner, og mer forskning trengs på hvordan man kan lage vellykkede digitale intervensjoner. Det planlegges derfor blant annet å gjennomføre et eksperiment, i form av en lær å lære-intervensjon, på 300 første års studenter ved OsloMet. Studentene vil randomiseres og deles i en eksperimentgruppe og en kontrollgruppe.

Activity:

NAERINGSPH-Nærings-phd