Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Kunnskapsformidling lavutslippssamfunn gjennom kulturarrangement

Awarded: NOK 99,999

-

-

Bodø kommune, Parkenfestivalen og Bodø Energi AS ønsker å benytte en av Bodøs mest populære arrangement, Parkenfestivalen, til å illustrere hva forskning peker på knyttet til fremtidsrettede, lokale og fleksible energisystemer. Vi ønsker å midlertidig etablere et uavhengig mikrogrid/energisystem inne på festivalområdet under Parkenfestivalen 2022, hvor vi skal illustrere en energidelingsløsning som er relevant for det grønne skiftet. Konseptet går ut på at innbyggere går inn på et avgrenset område. Det skal tydelig kommuniseres at arealet består av 100 prosent fornybar fleksibel kraft. Området vil bestå av en elbil med Vehicle-to-grid (V2G) -teknologi og energiproduksjonsenheter. Dette skal gi strøm til å drive et kulturinnslag, som for eksempel en artist eller DJ. På denne måten ønsker vi å illustrere hvordan vi kan bruke elbilbatteri som en fleksibel ressurs i et lokalt energisystem, i kombinasjon med lokal energiproduksjon i Nord-Norge. Konseptet er utviklet på bakgrunn av relevante FoUI-prosjekter, konseptutredninger og samarbeid mellom Bodø kommune og Bodø Energi AS med flere.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima