Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Float Your Boat II

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Manager:

Project Number:

333047

Project Period:

2022 - 2023

Funding received from:

Location:

Partner countries:

Formålet med aktiviteten er å øke forståelsen for klimaprosesser, Arktis og betydningen av forskning gjennom aktiv involvering av skoleelever. Prosjektet er forankret i Nansensenterets pågående aktivitet i havet nord for Svalbard. Tilnærmingen er å invitere skoleklasser og besøkende til å dekorere små trebåter, produset av VilVite. Under arbeidet med trebåtene og dekoreringen skapes en dialog om endringer i det Arktiske klimaet. Båtene blir sammen med vitenskapelige isbøyer satt ut på isen i Polhavet av ulike forskningsskip sommeren 2023. Noen av bøyene bygges av eldre skoleelever som deltar på VilVites Talentsenter i Realfag. Posisjon sendes til land via satellitt, slik at elevene kan følge småbåtene via prosjektet-web-siden når de driver med isen og avlese temperatur og trykk. I åpent hav driver båtene med havstrømmene til de eventuelt blir funnet igjen på en strand. Finneren kan rapportere til Float Your Boat-websiden. Dette gjøres i samarbeide med det tilsvarende amerikanske formidlingsprosjektet Float your Boat for amerikanske skoleelever. Alle småbåtene fordeles på norske og amerikanske, og evt andre nasjoners, skip. Kunnskapsstoff om klima og Arktis forberedes for lærere og elever i webinarer som legges ut på websiden. VilVite vil også produsere digitalt innhold om Arktis på egne nettsider som vil bli allment tilgjengelig, og kommunisere ut om prosjektet på sosiale medier. FYB websiden sørger for enkel tilgang til relevante nettsteder, nyhetsopptateringer fra prosjektet, bakgrunnsinformasjon og forslag til aktiviteter. Forskere fra Nansensenteret vil også besøke VilVite og skolene for å fortelle om Arktis og forskningen som foregår der, bruk av satellittbilder og in situ observasjoner. Skolene bruker materialet som konkrete eksempler i det ordinære undervisningsopplegget i matematikk, naturfag, geografi og andre fag

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima