Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digitalisation and information about nature-based solution for polluted surface water in cities, and presentation of real-time data

Alternative title: Digitalisering og presentasjon av informasjon om naturbaserte løsninger for forurenset overvann og veivann i by, og visning av sanntidsdata

Awarded: NOK 0.80 mill.

DigiVEIVANN is a collaboration between Oslo municipality and NIVA where we will disseminate knowledge about the use of nature-based solutions for management, treatment and re-use of polluted surface and road runoff in the city. Surface runoff is precipitation and melt water from roads and other paved and impervious surface areas. Surface runoff is an increasing challenge in cities. Urbanisation with more impervious areas combined with climate change leads to flooding and damages. Surface and road runoff are also pointed out as a significant source of diffuse pollution to urban waterbodies including urban coastal areas such as the Oslo fjord. Nature-based solutions can contribute to a sustainable management of the polluted runoff water by using the nature’s own processes. Raingardens is one type of nature-based flood-mitigating and treatment solution that can be used to manage surface runoff. Raingarden is a planted hollow in the ground. The surface water infiltrates in the soil masses and pollutants can be retained and treated. In this way, pollutants are prevented from being discharged to the urban streams and to the fjord. In the EU-Project MULTISOURCE (www.multisource.eu) and DigiVEIVANN we will look into how compact raingardens can be utilized in urban areas to treat polluted surface water from streets and roads where the availability of areas is limited.

-

DigiVEIVANN er et samarbeid mellom Oslo kommune og NIVA, hvor vi skal spre informasjon og kunnskap om bruk av naturbaserte løsninger for håndtering, rensing og gjenbruk av forurenset overvann fra veier i byen. Overvann er en stadig økende utfordring for byer. Urbanisering med mer tette flater i kombinasjon med klimaendringer fører til flom og skader. Overvannet er også ansett for å være en stor kilde til utslipp av forurensning til urbane vann og vassdrag. Tiltak som reduserer utslipp og spredning av forurensning er fremhevet i Solberg-regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Ulike lokale og kompakte naturbaserte renseløsninger for overvann vil derfor være svært viktig tiltak, men det er relativt sparsomt med erfaring og kunnskap om deres funksjon og effektivitet. I H2020-prosjektet MULTISOURCE tester Oslo kommune sammen med NIVA en innovativ kompakt løsning for rensing og gjenbruk av forurenset overvann fra en urban vei. Løsningen inngår i MULTISOURCE som én av sju naturbaserte løsninger for rensing, lagring, og gjenbruk av urbant vann. I DigiVEIVANN, som skal støtte opp om informasjon og kommunikasjonsaktiviteter i MULTIOURCE, skal vi arrangere et nasjonalt seminar hvor vi setter fokus på bruk av naturbaserte renseløsninger for overvann i en norsk kontekst. I tillegg vil det bli laget en informasjonsvideo som skal på en rask, effektiv og oversiktlig måte vise hvordan naturbaserte løsninger kan bidra til å håndtere forurenset overvann. Vi vil etablere en digital sanntidsplattform for interaktiv informasjon om bruk av naturbaserte løsninger, og visning av sensorbasert vannkvalitetsdata inn og ut av renseløsningen i sanntid. Informasjon og sanntidsdata skal vises på internett. Vi vil sette opp informasjonskilt på stedet. Med dette vil DigiVEIVANN bidra bl.a. til økt bevisstgjøring om urbant overvann som problem og mulig ressurs, og hvordan man ved bruk av naturbaserte løsninger kan redusere spredning av forurensing.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Funding Sources