Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Innføring i Norge av ny blodbasert test for Alzheimers sykdom

Alternative title: Introduction of new blod test for detection of Alzheimers disease

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Number:

333137

Project Period:

2022 - 2023

Funding received from:

Location:

Pre Diagnostics will disseminate the results from the EU Horizon 2020 project "VERDAD" to key target groups in Norway to prepare the launch of a new blood test for the diagnosis of Alzheimer'. A key target is also to encourage and prepare for further research collaborations in the field of Alzheimer's disease, a field with large unmet needs and significant development, where Norway is well positioned to take a leading role globally. Signifcant advances have been made in AD research in recent years: New drugs and new diagnostic methods are approaching launch in national markets, with the US being the first market to see the launch of a new Alzheimer's treatment in over 20 years. It t is a fundamental question for the entire Norwegian health sector how new AD diagnostic and treatment options will be implemented in the future, to the benefit of individual patients, society and the health sector as such. The primary result from the VERDAD project is a CE-marked diagnostic test to support doctors' diagnosis of Alzheimer's. Further to this, there are several other interesting research results related to biomarkers and antibodies that were identified during the development of PreADx. PreADx technology is now moving from research to a commercial phase, where the first "minimum viable product" will be introduced to stakeholders, and awareness of the test and the benefits must be spread among future users. Introduction of a newly developed and innovative diagnostic test on a national market is a long and extensive process, and requires, among other things, targeted work with stakeholders who have direct influence on the decision to use such tests in clinical diagnosis setting. These are stakeholders who are located throughout the Norwegian health value chain and who we want to target.

Med PREADINOR ønsker Pre Diagnostics å formidle resultatene fra VERDAD til relevante målgrupper i Norge for å berede grunnen for lansering av testen i Norge, samt berede grunnlag for videre forskning innenfor et stort og viktig felt under utvikling, hvor Norge har mulighet til å ta en internasjonal posisjon. Store fremskritt er gjort innenfor AD-forskning de siste årene: Nye legemidler og nye diagnostiske metoder nærmer seg lansering i nasjonale markeder, og det det er et grunnleggende spørsmål for den norske helsesektor hvordan fremtidens AD-diagnostikk og behandling skal foregå. Resultatene fra Pre Diagnostics sitt EU Horizon 2020 prosjekt VERDAD er først og fremst en CE-merket diagnostisk test til støtte i legers diagnostikk av Alzheimers, samt en ny metode for blodprøvehåndtering. I tillegg er det kommer flere forskningsresultater knyttet til biomarkører og antistoffer identifisert i arbeidet med PreADx, herunder bruk av testen for identifikasjon av risiko for alvorlig bivirkninger for pasienter som kan motta Alzheimers immunoterapier (nye behandlingsmetoder som forventes å bli lansert også i Norge etter hvert). PreADx-teknologien går nå fra forskningsfase til en kommersiell fase, hvor første «minimum viable product» skal introduseres for interessenter, og kunnskap om testen og dens nytte må spres blant fremtidige brukere. Introduksjon av en nyutviklet og innovativ diagnostisk test på et nasjonalt marked er en lengre og omfattende prosess, og krever bl.a målrettet arbeid med interessenter som har innflytelse på beslutningen om å ta i bruk slike tester i klinisk diagnose-setting. Dette er interessenter som befinner seg i hele den norske helseverdikjeden og som vi i dette prosjektet ønsker å adressere. Prosjektet omhandler konkrete tiltak knyttet til formidling av resultater, hvor hovedvekten legges på markedsplan og kommunikasjonstiltak.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler