Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Strength2Food FORSTERK

Alternative title: Strength2Food FORSTERK

Awarded: NOK 0.79 mill.

Strength2food FORSTERK will contribute to increased knowledge and dialogue on sustainable food systems in Norway. The project is based on the results of the Strength2food project that was completed in 2021. A total of 12 European and 2 Asian countries participated in the project that concentrated on food quality labelling, public procurement in the form of school meals and various forms of direct sales of food from producer to consumer. The project received a very positive evaluation of an expert panel that concluded that the project (...) "has delivered exceptional results with significant immediate or potential impact ". Strength2Food FORSTERK will examine what sustainability means in the Norwegian food system through fact sheets, podcasts and articles that are directed towards consumers, farmers and small-scale producers, authorities, research and education. Two workshops will be arranged where the goal is to develop a collaboration between different players in the food system to find new, sustainable solutions. The project is headed by Consumption Research Norway (SIFO) at OsloMet and involves a reference group consisting of Lofoten Mat, Salgslaget, University of South-Eastern Norway and the County Governor of Oslo and Viken.

-

Strength2Food FORSTERK skal styrke kunnskapen og fremme dialogen om bærekraftige matsystemer i Norge gjennom å formidle resultatene fra hovedprosjektet Strength2Food og tilgjengeliggjøre dem for norske brukere. Strength2Food hadde mål om å gi forskningsbaserte anbefalinger innenfor tre spesifikke politikkområder i EU: kvalitetspolitikken for landbruksprodukter, offentlige matinnkjøp og stimulere til korte forsyningskjeder for mat. Prosjektet fikk svært positiv evaluering spesielt på grunn av arbeidet med resultatformidingen. En tilrettelegging for norske forhold vil øke nytteverdien av denne formidlingen ytterligere. Strength2Food FORSTERK sikter på å nå ulike brukergrupper gjennom skreddersydd formidling i form av faktaark, podkaster, workshops og bokbidrag. Prosjektet vil bidra til å dekke behovet for grunnleggende kunnskap om hva bærekraftighet betyr i det norske matsystemet og hvordan ulike typer virkemidler (for eksempel merkeordninger) og initiativer (for eksempel direktesalg) kan støtte opp om et mer bærekraftig matsystem. De viktigste målgruppene er forbrukere, småskala produsenter, myndigheter og kunnskapsinstitusjoner (FoU, utdanning, veiledningstjeneste m.m.). Prosjektet ledes av Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og støttes av en referansegruppe bestående av representanter fra LofotenMat SA, Salgslaget AS, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Universitetet i Sørøst-Norge.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Funding Sources