Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT. Utvidede markedsmuligheter for ingredienser og kosttilskudd basert på norske marine sidestrømmer.

Alternative title: FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT. Expanded market opportunities for ingredients and dietary supplements based on Norwegian marine side streams.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Dishes with ingredients that are results of the research in AQUABIOPRO-FIT will be served at an event where external participants and the media are invited. We want to increase awareness of the project results and show that proteins from marine side streams can be used as ingredients in food dishes. This can lead to increased availability and use of the products in daily life. Food dishes made with ingredients from marine side streams can contribute to new ideas and increased attention about utilization of the entire fish. This is very positive in terms of both environmentally, socially and economically sustainable use of marine raw materials. Any media coverage of the event will provide a popular scientific presentation of the results. In addition, Nofima's communications staff will create news item, which will be published on Nofima.no, and offered popular science publishing platforms such as forskning.no. Information about the project will also be made available to the public media via NTB, and spread via social media. It is also relevant with popular science dissemination of the results of the project through chronicle, where the "researcher's voice" explains to a general audience.

-

FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT vil øke oppmerksomheten og kunnskapen rundt prosjekttresultatene oppnådd i AQUABIOPRO-FIT til norske interessenter og forbrukere. Noen av de viktigste resultatene oppnådd så langt i AQUABIOPRO-FIT er dokumenterte positive helseeffekter i celle- og museforsøk med ulikt prosesserte fraksjoner fra forskjellige fiskearter. Det er også produsert tabelletter og proteinkonsentrat som nå skal testes i kliniske humanforsøk for hud&hår forbedring, motvirkning av angst&depresjon samt sportsernæring for forbedret ytelse. Gjennom FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT ønsker vi å bruke de bioaktive ingrediensene som er utviklet gjennom AQUABIOPRO-FIT som ingredienser i matretter. Matrettene skal så serveres ved et arrangement der eksterne aktører og media er invitert for å øke oppmerksomheten rundt prosjekttresultatene. Ved å bruke de bioaktive ingrediensene i matretter vil vi demonsterer at bruksområdene utvides fra kosttilskudd til berikningsprodukter og dermed være av interesse for flere aktører. Dette kan føre til økt tilgjengelighet og bruk av produktene i dagliglivet, samt være utgangspunkt for samarbeid og nye forretningsmuligheter. Ved å synliggjøre bruksområder for marine sidestrømmer vil vi bidra til totalutnyttelse og verdiøkning av hele råstoffet. Dette er svært positivt med tanke på både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig bruk av marint råstoff. En mediekampanje i forkant, i løpet av, og etter FORSTERK-arrangementet vil skape publisitet rundt arrangementet og bruksområdene som er forespeilet. En vitenskapelig publikasjon vil også dokumentere resultatene fra FORSTERK-AQUABIOPRO-FIT arrangementet og AQUABIOPRO-FIT for å øke kunnskapen rundt prosjektresultatene i FoU miljøer.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler