Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

The novel antimicrobial resistance breaker and MBL/SBL inhibitor APC247 – studies on mechanism of action (MoA) and resistance development.

Alternative title: Den nye resistens-inhibitoren og MBL/SBL-inhibitoren APC247 - studier av virkningsmekanisme (MoA) og resistensmekanisme.

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Manager:

Project Number:

333270

Application Type:

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Adjutec Pharma AS is a start-up (2019) company that develops resistance inhibitors that reinstall the effects of carbapenems, which are our most modern antibiotics, and last-resort antibiotics on the market. Carbapenemases are bacterial enzymes and occur in two classes, metallo-beta-lactamases (MBL) and serine-beta-lactamases (SBL).These destroy the carbapenems and provide resistance to these drugs in a variety of potentially deadly bacterial infections. These resistance factors in Gram-negative bacteria pose one of the most serious threats today to global public health. With the OMNImere project, a completely new principle has been identified in that the best of the substances inhibits both the MBL and SBL enzymes equally effectively in the highest priority bacteria on the WHO list: Acinetobacter baumannii (No. 1), Pseudomonas aeruginosa (No. 2) and Klebsiella pneumoniae/E.coli (No. 3). This is unique in the current development of new resistance inhibitors. The OMNImere project will investigate a new combination product consisting of a drug (carbapenem) and a new type of enzyme inhibitor (APC247) in synergy. Not only does APC247 reintroduce the efficacy of the antibiotic drug, but it works at a significantly lower concentration than before. This points to the reduction of antibiotic use in the world, which is a globally sustainable goal. The two main R&D challenges in the project are a) elucidation of the mechanism of action (MoA) in the bacterium for APC247, and b) investigating whether resistance to the combination can occur, and investigating any resistance mechanism (MoR). Preliminary microbiological (MIC) studies in 2021 showed that the APC247 carbapenem combination was effective against all clinically isolated bacteria tested. Therefore, APC247 is a new antibiotic adjuvant that is not in itself a new antibiotic, but a resistance inhibitor. The project will cooperate with the University of Tromsø, and the results are expected to have a high public value.

Adjutec Pharma AS er et nystartet (2019) firma som utvikler resistens-inhibitorer som gjeninnsetter virkningen av karbapenemer som er våre mest moderne antibiotika, og siste-skanse antibiotika på markedet. Karbapenemaser er bakterielle enzymer og forekommer i to klasser, metallo-betalaktamaser (MBL) og serine-betalaktamaser (SBL). Disse ødelegger karbapenemene og gir resistens mot disse legemidlene ved en rekke potensielt dødelige bakterielle infeksjoner. Formålet med OMNImere-prosjektet er å undersøke en helt ny klasse av molekyler representert ved APC247, som i innledende studier har vist at de virker like effektivt på både MBL- og SBL-enzymene. Det er unikt i dagens utvikling av nye resistens-hemmere. OMNImere-prosjektet skal undersøke et nytt kombinasjons-produkt som består av et legemiddel (karbapenem) og en ny type enzymhemmer (APC247) i synergi. For å finne ut hvor bredspektret APC247 virker, skal prosjektet først gjøre en screening på flere forskjellige klinisk isolerte bakterier og bestemme minste inhibitoriske konsentrasjon (MIC) ved å variere konsentrasjonen for de to komponentene i kombinasjonen. De to viktigste FoU-utfordringene i prosjektet er a) å kartlegge virkningsmekanisme (MoA) i bakterien for APC247, og b) undersøke om det kan oppstå resistens mot kombinasjonen, og undersøke eventuell resistensmekanisme (MoR). Foreløpige mikrobiologiske (MIC) studier i 2021 viste at APC247-karbapenem-kombinasjonen var effektiv mot alle kliniske isolerte bakterier testet. Derfor er APC247 en ny antibiotisk adjuvans som ikke er et nytt antibiotikum, men en resistenshemmer. Innledende data viser allerede at APC247 virker på de mest prioriterte resistente bakterier på WHOs liste: Acinetobacter baumannii (nr. 1 ), Pseudomonas aeruginosa (nr. 2) og Klebsiella pneumoniae/E.coli (nr. 3) som inneholdt både MBL- og SBL-enzymer. Hvis prosjektmålene blir nådd, vil resultatene være svært nyskapende og publiserbare i anerkjente tidsskrifter.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd