Back to search

ENERGIX-Stort program energi

MVO Operating Agent for the Tecnology Collaboration Programme Energy Technology Systems Analysis Programme

Awarded: NOK 0.50 mill.

IFE, ved Kari Aamodt Espegren, ble valgt til Operating Agent for ETSAP fra 2020. ETSAP er et Technology Collaboration Program under IEA og fungerer som et konsortium som aktivt samarbeider for å etablere, vedlikeholde og videreutvikle verktøy og modeller for energisystemanalyse. Fokuset i ETSAP er utvikling av TIMES-modeller. Det er 20 medlemsland med i ETSAP, i tillegg til EU-kommisjonen. Det er nasjonale team i nesten 70 land som benytter de verktøy og modeller som utvikles gjennom ETSAP-samarbeidet. Modellutvikling i ETSAP skjer i samarbeid mellom de ulike medlemmene. IFE er med i flere av disse utviklingsprosjektene. Viktige samarbeidsprosjekter i ETSAP nå er videreutvikling av den globale energisystemmodellen ETSAP-TIAM og forbedret modellering av ulike teknologier, slik som hydrogen og ulike typer av energilagring. ETSAP var også med og arrangerte også en sommerskole for PhD-studenter i 2019, og skal også være med på det samme sommeren 2020. Operating Agent har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid mellom ETSAP-partnere gjennom koordinering av interne modellutviklingsprosjekter, å arrangere to årlige workshops, og bidra til samarbeid med IEA om energisystemanalyse og modellering.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi