Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatiserte prosesser innen regnskap, revisjon og finans. Håndtering av Big data

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Number:

333866

Project Period:

2022 - 2022

Location:

Subject Fields:

En viktig oppgave vil være å bryte problemet kvalitetsanalyse ned i delproblemer og relaterte disse delproblemene til forskningslitteraturen. Relevante fagområder for dette arbeidet er kunstig intelligens, spesielt maskinlæring, samt spesifikasjon og analyse, samt domenespesifikke språk. Videre blir det viktig å forstå hvordan kunnskap om regnskap og om de tilhørende data kan representeres i modeller. Disse modellene vil senere danne grunnlag for analyse. Her finnes det fagstoff innen kunnskapsrepresentasjon og spesifikasjonsspråk. Endelig, vurdere begrensninger gitt ved lovverk for behandling av persondata.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon