Back to search

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Human brain clearance imaging (HCBI): a window on physiological disturbances in the pre-diagnostic phase of neurodegenerative disease

Alternative title: Utvikling av nye, non-invasive bildemarkører for hjerne-clearance

Awarded: NOK 3.0 mill.

In the project "Human Brain Clearance Imaging (HBCI): A Window on Physiological Disturbances in the Pre-diagnostic Phase of Neurodegenerative Disease", five European Centers join forces to develop validated, image based biomarkers of brain clearance. Reduced clearance of potentially toxic metabolites from brain is associated with several neurodegenerative disorders, including Alzheimer`s disease. The Oslo group has previously introduced use of intrathecal MRI contrast agent as CSF tracer to measure CSF and brain clearance, denoted gMRI. This is today considered gold standard for in vivo measurement of brain clearance. In this consortium will non-invasive MRI techniques be compared with gMRI to find new MRI markers of brain clearance. The markers will be tested on a patient cohort with a subtype of dementia (idiopathic normal pressure hydrocephalus), patients with Alzheimer`s and minimal cognitive impairment (MCI), furthermore among patients with different degree of impaired sleep. Human data of brain clearance will also be validated in rodent studies, including the validation of the MRI contrast agent as surrogate marker for toxic brain metabolites.

I prosjektet "Human Brain Clearance Imaging (HBCI): A Window on Physiological Disturbances in the Pre-diagnostic Phase of Neurodegenerative Disease" går fem europeiske sentra innen Neuroimaging sammen om å utvikle validerte, bildederiverte biomarkører for hjerneclearance. Redusert utskillelse av potensielt toksiske avfallsstoffer fra hjernen er forbundet med flere nevrodegenerative sykdommer, ikke minst Alzheimers sykdom. Den norske representasjonen i konsortiet har tidligere utviklet MR-metodikk for å kunne måle utskillelsen av avfallsstoffer fra hjernen ved bruk av sporstoff (kontrastmiddel) som injiseres inn i spinalvæsken via lumbalt innstikk, såkalt gMRI. Etter at sporstoffet har anriket spinalvæsken og hjernevevet, kan gjentatte MR-opptak og blodprøver måle utskillelseskapasiteteten til det enkelte individ. Metodikken kan per i dag anses å representere gullstandard for måling av slik hjerneclearance. I dette samarbeidet vil ulike former for MR-avbildning uten injeksjon av kontrast i spinalvæsken valideres mot gMRI for dermed å kunne utvikle nye, non-invasive MR-markører for hjerneclearance. De nye markørene vil testes på en gruppe pasienter med en subtype av demens (idiopatisk normaltrykkshydrocephalus), pasienter med Alzheimer og lett kognitiv svikt (MCI), og hos pasienter med ulik grad av svekket søvnkvalitet. Humane data for hjerneclearance vil også valideres i dyrestudier. Blant annet vil man validere om utskillelsen av kontrastmiddel fra hjernen er en god markør på utskillelsen av proteiner man vet er involvert i Alzheimers sykdom.

Funding scheme:

JPND-EU Joint Programme - Neurodege